Alle collecties
Aan de slag
Schoolbeheerder
Gynzy Desktop informatie voor beheerders
Gynzy Desktop informatie voor beheerders

Gebruik Gynzy eenvoudig op jouw computer.

Nidia van Gent avatar
Geschreven door Nidia van Gent
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met de Gynzy Desktop kun je Gynzy gebruiken vanuit een applicatie in plaats van de browser. Zo heb je Gynzy altijd gemakkelijk bij de hand en kun je ook de Glasplaat gebruiken. Dit artikel geeft een overzicht van de technische informatie die nodig is om de Gynzy Desktop te downloaden en installeren.

Installeren

Gynzy Desktop kan geïnstalleerd worden op twee manieren:

 • Met het EXE installatie bestand.

 • Met Windows Installer Package / MSI bestand.

Met het MSI bestand kunnen beheerders Gynzy Desktop school-breed uitrollen.

Met de volgende regel kan Gynzy Desktop automatisch geïnstalleerd worden:
msiexec /i "GynzyDesktop_x64.msi" /quiet

Met de volgende regel kan Gynzy Desktop automatisch gedeïnstalleerd worden:
msiexec /uninstall "GynzyDesktop_x64.msi" /quiet

Gynzy Desktop wordt op deze locatie geïnstalleerd als het MSI bestand gebruikt wordt:
C:\Program Files\Gynzy Desktop

Het icoon van Gynzy Desktop is veranderd, aan dit icoon kun je aan zien dat je de laatste versie hebt:

Download links:

Om het 64-bit MSI bestand te downloaden klik op onderstaande link:
GynzyDesktop_x64.msi

De 32-bit versie:
GynzyDesktop_ia32.msi

Er is één taalonafhankelijke versie.

Nieuwe versies

Bovenstaande links verwijzen altijd naar de laatste versie van Gynzy Desktop. Als wij een nieuwe versie van Gynzy Desktop uitbrengen zullen we de ICT leveranciers informeren.

Gebruikers van Gynzy Desktop welke het EXE installatie bestand hebben gebruikt om Gynzy Desktop te installeren krijgen automatisch nieuwe updates geïnstalleerd. Tijdens het gebruik van Gynzy Desktop wordt gecontroleerd of er een nieuwe versie beschikbaar is. Deze wordt bij het opnieuw starten van Gynzy Desktop automatisch geïnstalleerd.

Oude versie verwijderen

Elke applicatie heeft een eigen GUID. Deze kun je gebruiken om een applicatie automatisch te verwijderen. Dan kan met de volgende stappen:

 1. Start een command prompt (cmd.exe) of powershell (powershell.exe) op met administrator rechten

 2. Haal het GUID op van de Gynzy applicatie:

 3. wmic product where "Name like 'Gynzy'" get "IdentifyingNumber,Name,InstallLocation"

 4. Kopieer de eerste reeks met { en }

 5. Voer het volgende commando uit en vervang GUIDHERE met de gekopieerde GUID

 6. msiexec /uninstall "{GUIDHERE}" /quiet

 7. De applicatie is nu verwijderd

Locatie User-Data map wijzigen

Als Gynzy Desktop gestart wordt dan worden er allerlei bestanden aangemaakt per gebruiker. De locatie van de map waarin deze bestanden komen te staan kun je zelf bepalen. Door de snelkoppeling aan te passen kun je dit veranderen.

Als de snelkoppeling het volgende pad bevat:

"C:\Program Files\Gynzy Desktop\Gynzy Desktop.exe"

Dan kun je daar het volgende achter zetten

--user-data-path=C:\Users\[user]\Desktop\my-data

Het volledige pad wordt dan:

"C:\Program Files\Gynzy Desktop\Gynzy Desktop.exe" --user-data-path=C:\Users\[user]\Desktop\my-data

Je kunt controleren of het pad gebruikt wordt door Gynzy Desktop te starten met de aangepaste snelkoppeling en de map te openen, deze moet een aantal bestanden en mappen bevatten.

Achterhaal User-Data map

Bij het uitvoeren van Gynzy Desktop worden bestanden per gebruiker aangemaakt. Om te bepalen waar deze bestanden staan, volgt u deze stappen:

 1. Start Gynzy Desktop

 2. Klik op het menu-item "Bestand" -> "Over Gynzy Desktop"

 3. In het nieuwe dialoogvenster staat een regel met userData

 4. De waarde erachter is het pad naar de map Gebruikersgegevens

Was dit een antwoord op uw vraag?