Binnen het vak rekenen vereisen sommige doelen het handelen met fysiek materiaal om deze doelen te kunnen behalen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van lijnen en tekenen van aanzichten. Daarom zijn er verschillende werkbladen toegevoegd.

Werkwijze

Ieder werkblad bevat tussen de 2 en de 12 opgaven. Soms is het aantal opgaven op het werkblad echter niet voldoende, daarom hebben we van (bijna) ieder werkblad ook een versie B en C gemaakt. Dit kan met name handig zijn wanneer een leerdoel vaker voorkomt in de methode of wanneer je als leerkracht wilt dat je leerlingen dit leerdoel nog verder verwerken.

Voorbeeld van een versie A, B en C van een werkblad.

Een leerling krijgt bij iedere werkbladopgave de opdracht om één opgave te maken. Tevens heeft de leerling bij (bijna) alle opgaven de mogelijkheid om een hint te raadplegen.

Voorbeeld van de weergave voor een leerling.

Het aantal opgaven in de methode of de sessie in de Wereld bepaalt hoeveel opgaven een leerling van het werkblad maakt. Een werkblad loopt in niveau op van makkelijk naar moeilijk. De leerkracht kan dan zelf bepalen waar op het werkblad de leerlingen mogen beginnen of laat de keuze over aan de leerling zelf. Wanneer een leerling alle opgaven van het werkblad doorlopen heeft, heeft hij een vaardigheidsscore van 100%. Het doorlopen van één werkblad is meestal dus voldoende. Indien nodig kan een leerling nog andere versies van het werkblad maken.

Minder printen

Bij een deel van de werkbladen is het niet noodzakelijk om de antwoorden op het werkblad te geven. De leerlingen kunnen de antwoorden bijvoorbeeld ook in een schrift of op losse blaadjes noteren. Wanneer leerlingen voor een werkblad hokjespapier nodig hebben, en je hebt dit niet voor handen, kun je het hier downloaden. Hierdoor kan het werkblad zelf hergebruikt worden of door meerdere leerlingen tegelijk gebruikt worden. Dit scheelt weer printen. Deze werkbladen zijn te herkennen aan het icoontje van een blaadje.

Voorbeeld van een werkblad met het icoontje van een blaadje.

Antwoordbladen

Bij de werkbladen moeten alle antwoorden op het werkblad zelf (of in een schrift of op een apart blaadje) genoteerd worden. Voor alle werkbladen waarbij het correcte antwoord vaststaat, hebben we antwoordbladen gemaakt.

Downloaden

De werkbladen versie A, B, C én de antwoordbladen zijn te downloaden vanaf de doelkaart binnen de leerkrachtomgeving van Gynzy. De werkbladen en antwoordbladen zijn ook via de knop hieronder te vinden.

Methode-overzicht

Hieronder vind je een overzicht per methode, waarin is aangegeven welke werkbladdoelen in de methode aan bod komen en in welke leerjaren en blokken. Klik hieronder op jouw methode om het overzicht van de werkbladen te downloaden.

Heb je het antwoord gevonden?