De leerlijn rekenen van Gynzy is uitgebreider en veelzijdiger dan de leerlijn van een reguliere lesmethode. Hierdoor wordt het mogelijk om de rekenstof op verschillende manieren en routes aan te bieden en daar zelf keuzes in te maken. Bij het werken in de Werelden kun je met behulp van de visuele leerlijn als school en als leerkracht keuzes maken door te beslissen welke leerdoelen je op welk moment wilt aanbieden.

Sleuteldoelen

Om handvatten te bieden voor het maken van deze keuzes en het maken van een planning, hebben we sleuteldoelen gemarkeerd. Dit zijn leerdoelen waar vrijwel iedere leerling langs komt of langs zal (moeten) gaan. Alleen sleuteldoelen kunnen dus ook voorwaardelijk zijn voor andere leerdoelen in onze leerlijn.

De niet-sleuteldoelen zijn kleine tussenstappen (zoals Aflezen van een digitale klok met lage tijden), verschillende strategieën (zoals Aftrekken t/m 1000 via versimpeling), leerstof die niet standaard in een curriculum voorkomt (zoals Maken van een tangrampuzzel), of plusstof (zoals Rekenen met Romeinse cijfers). Langs deze leerdoelen hoeft waarschijnlijk maar een deel van de leerlingen. Hiermee kun je differentiëren: sommige leerlingen hebben kleine tussenstappen nodig en andere leerlingen kunnen sneller door de stof heen. Bij het bepalen van een eigen curriculum en het maken van een passende planning, bedenk je wanneer je de sleuteldoelen aanbiedt. Daarnaast bedenk je ook of en wanneer (en aan welke leerlingen) je de niet-sleuteldoelen aanbiedt. Alléén de sleuteldoelen aanbieden is dus meestal niet voldoende. Lees daarover meer in dit artikel onder het kopje ‘rekenspecifiek’.

Strategiedoelen

Sleuteldoelen zijn vaak overkoepelende leerdoelen die niet gebonden zijn aan een specifieke strategie. Optellen t/m 100 zonder tientaloverschrijding is een voorbeeld van een sleuteldoel, Optellen t/m 100 via de nulregel niet. Leerlingen hoeven namelijk niet alle verschillende strategieën te beheersen. Je kiest naast bepaalde sleuteldoelen één of meerdere strategieën om een overkoepelend leerdoel aan te bieden, op een manier die bij de school of bij de leerlingen past. De rekenleerlijn van Gynzy bevat veel strategiedoelen. Je bent als school vrij om hier keuzes in te maken. Er zijn twee strategieën waarbij we adviseren om ze in ieder geval in het curriculum mee te nemen. Dit zijn het optellen en aftrekken via rijgen en via cijferen. Het rijgend rekenen sluit aan bij de basiskennis rondom getalstructuren. Het cijferend rekenen sluit aan bij het aanleren van een algoritme met getallen.

De sleuteldoelen kun je zowel in de visuele leerlijn als in de Werelden herkennen. In de visuele leerlijn zijn de sleuteldoelen dikgedrukt en onderstreept. In de Werelden staat een sleutelsymbool bij de naam van het doel: .

Visuele leerlijn rekenen met sleuteldoelen dikgedrukt en onderstreept.

Eiland met sleuteldoelen aangegeven met ⚲.

De sleuteldoelen kunnen je dus helpen bij het maken van keuzes voor het lesaanbod vanuit de Werelden. Wil je meer weten over het maken van een jaarplanning met behulp van de sleuteldoelen, klik dan hier.

Heb je het antwoord gevonden?