Alle collecties
Adaptief leren
Resultaten
Resultaten van lessen en sessies
Resultaten van lessen en sessies
Jorieke Willems avatar
Geschreven door Jorieke Willems
Meer dan een week geleden bijgewerkt

🎬 Webinar. Bekijk ook het webinar "Ontdek de nieuwe weergave van beheersing" en je bent meteen op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom adaptiviteit en beheersing.

Wanneer jij gebruik maakt van de verwerking in Gynzy, zijn de resultaten van jouw leerlingen continu voor jou beschikbaar. Zowel voor, tijdens als na de les kun jij deze informatie inzetten om jouw leerkrachthandelen nog beter af te stemmen op de behoeftes van jouw leerlingen.

Beheersing

De vaardigheid van elke leerling op ieder leerdoel wordt continu bijgehouden. Elke opgave die de leerling beantwoord heeft invloed op zijn beheersing. Deze score wordt weergegeven met een balkje.

Beheersingsbalkje

Per leerdoel zien jij en je leerlingen een balk waarop de beheersing wordt getoond. In de balk geeft het blauwgekleurde deel de huidige beheersing op het leerdoel aan. Boven de balk staan drie diamanten. Leerlingen die minder dan twee diamanten hebben behaald, beheersen het leerdoel nog niet. Leerlingen die twee of meer diamanten hebben behaald, beheersen het leerdoel voldoende om te kunnen werken aan een opvolgend leerdoel.

Uitleg diamanten

Wanneer een leerling start aan een nieuw leerdoel, heeft hij nog geen diamanten (tenzij er een startniveau op dit leerdoel is toegekend). Gedurende het oefenen ontwikkelt de beheersing. De groei van de beheersing is afhankelijk van zijn antwoorden op de opgaven. Hierbij telt ook de kans op een goed antwoord mee.

Werken met de methode

Wanneer je werkt met de methode in Gynzy kun je de leskaart bij iedere les openen. De leskaart geeft je informatie over de doelen van de les en de resultaten behaald door de leerlingen. Je komt op de leskaart door op de les te klikken. Hij opent op het tabblad Leerdoelen. De gekoppelde leerdoelen zijn onderverdeeld in hoofddoelen (horen bij het onderwerp van de les) en herhalingsdoelen (leerdoelen die al eerder aan bod zijn geweest) en of er bij deze doelen een instructieles beschikbaar is. Daarnaast kun je door op het schuifje onder Beheersing te klikken de beheersing van de leerlingen zichtbaar maken.

Werken met de Werelden

Wanneer je werkt met de Werelden in Gynzy kun je de doelkaart bij ieder leerdoel openen. De doelkaart geeft je informatie over het doel en de resultaten behaald door de leerlingen. Je komt op de doelkaart door op het doel in de Werelden te klikken. Hier vind je belangrijkste informatie over het doel zoals benodigdheden, de voorwaardelijke leerdoelen en de opvolgende leerdoelen. Daarnaast zie je de beheersing van jouw leerlingen op het leerdoel. Je kunt deze informatie meenemen bij jouw instructie.

Op de doelkaart zie je ook het tabblad Instructie. Bij de instructie worden de belangrijkste stappen voor jou als leerkracht beschreven. Daarnaast is het belang, de aandachtspunten en het instructiemateriaal beschreven. Via dit tabblad kun je ook de instructieles van Gynzy bij het leerdoel openen. Met de instructielessen geef jij stap voor stap instructie volgens het EDI-model. Elke les bestaat uit de vaste onderdelen: introductie, instructie, inoefening en afsluiting. De opbouw, uitleg en oefeningen zijn zo gemaakt dat je hiermee een bepaald leerdoel aanleert. Als leerkracht heb je de mogelijkheid om elke instructieles aan te passen naar jouw specifieke situatie in de klas.

Doelkaart

Resultaten op de leskaart en doelkaart

Op het tabblad Resultaten binnen de leskaart vind je terug hoe ver leerlingen met de les zijn en hoe ze deze hebben gemaakt. Als leerlingen de les aan het maken zijn kun je de resultaten live zien verschijnen door op het schuifje te klikken bij Live resultaten.

Resultaten in een leskaart

Onder Score zie je hoeveel opgaven de leerling goed, fout of overgeslagen heeft. Heeft de leerling de les afgerond, zal hij/zij sterren of een kroon verdienen. Dit zie je in de leskaart ook in de kolom Score verschijnen. De leerling heeft dan alle opgaven van de les gemaakt óf de les vroegtijdig afgerond.

Op de doelkaart ziet het er net iets anders uit. Je ziet op de doelkaart de huidige beheersing van de leerlingen en de resultaten van de laatste 36 opgaven die leerlingen in dit leerdoel gemaakt hebben. Dit kunnen opgaven vanuit de methode, Werelden of een bundel zijn. Na iedere keer dat een leerling aan een doel heeft gewerkt, verschijnt er een spatie in de rij met resultaten.

Doelkaart resultaten

Kruisjes, golfjes, vinkjes en streepjes

Daarnaast zie je in de vorm van kruisjes, golfjes, vinkjes en streepjes per opgave het resultaat van de opgaven. In Gynzy krijg je bij een fout een tweede poging. In het resultatenoverzicht wordt deze weergegeven met een oranje golfje. Als je die tweede poging fout doet heb je de opgave fout gemaakt en wordt dit weergegeven met een rood kruisje. Bij een goed gemaakte opgave verschijnt er een groen vinkje. Een grijs streepje verschijnt wanneer de leerling de opgave heeft overgeslagen.

Je kunt op de symbolen klikken om de gemaakte opgaven van de leerlingen te bekijken. Invoer geeft weer wat de leerling heeft ingevuld, Opgave is de daadwerkelijke opgave en Antwoord geeft (één van de) antwoorden weer die Gynzy goed rekent. Soms zie je bij invoer twee screenshots. In dat geval heeft de leerling het foute antwoord nog een keer verkeerd gemaakt. Bij goed gemaakte opgaven door de leerling wordt er geen invoer getoond, omdat dit gelijk is aan ‘antwoord’.

Werken met bundels

Daarnaast kun je als school ervoor kiezen om te werken met bundels. Een bundel is een set leerdoelen die je als activiteit voor een groep leerlingen naar behoefte kunt samenstellen. Je kunt een bundel klaarzetten voor individuele leerlingen of juist meerdere groepen kiezen én direct de beheersing bij de gekozen leerdoelen bekijken. Hiermee stem je in een handomdraai jouw zelfgemaakte les, taak of toets af op de behoeftes van jouw leerlingen. Je bent vrij om binnen Gynzy de verwerking te combineren en je hoeft hierin geen keuze te maken, bundels zijn een mooie aanvulling op het werken met de methode of het werken met de Werelden. Tevens zijn bundels ook goed in te zetten als remediëring, herhaling en verrijking. Nieuwsgierig geworden naar bundels? Je leest er meer over in dit artikel.

Vooraf bepaal je welke leerdoelen door welke leerlingen gemaakt moeten worden in de bundel. Bekijk hiervoor de beheersing van jouw leerlingen.

Bekijk bij het aanmaken van de bundel ook het referentieniveau, leerjaar en de voorbeeldopgaven en kies het aantal opgaven in de bundel. Wanneer je bundel gereed is om voor jouw leerlingen beschikbaar te maken druk je op ‘Activeren’.


Resultaten van bundels

Vanuit het overzicht van bundels (klembord-icoon in de menubalk) kun je op een bundel drukken om de bundelkaart te openen. In de bundelkaart kun je bij de doelen de beheersing tonen en op het tabblad Resultaten kun je de resultaten van de bundel zien. Daar worden net als bij de leskaart (als je met de methode werkt) de resultaten van de leerlingen uit de groep per leerdoel getoond.

Ook in het onderdeel Actueel (het oogje in de menubalk) kun je de resultaten van bundels terugvinden. Daarvandaan kun je ook op een bundel drukken om de bundelkaart te openen.

Voor de les

Op basis van de beheersing kun je bepalen welke leerdoelen door welke leerlingen gemaakt moeten worden.

Wanneer leerlingen al eerder gewerkt hebben aan de doelen van de les, kun je ook voor de les al de beheersing van de leerlingen inzien. Je kunt daardoor bijvoorbeeld kijken welke leerlingen welke leerdoelen al voldoende beheersen, om te bepalen of deze leerlingen deze leerdoelen wel of niet hoeven te maken. Als een leerling een leerdoel al voldoende beheerst kan de leerling dit leerdoel in de les overslaan. Vergeet echter niet dat leerdoelen wel voldoende herhaald moeten worden. Bovendien krijgt de leerling moeilijkere opgaven, naarmate zijn beheersing stijgt.

Ook lage beheersing kunnen aanleiding zijn voor het maken van keuzes in de verwerking van de leerdoelen van de les. Wanneer een leerling op veel van de lesdoelen nog maar een lage beheersing heeft, kan het wenselijk zijn om de leerling te laten starten met de meest belangrijke lesdoelen, bijvoorbeeld de hoofddoelen van de les en/of fundamentele leerdoelen en/of de sleuteldoelen.

Op basis van de beheersing kun je bepalen welke leerlingen (welke) instructie volgen.

Binnen een les komen vaak meerdere leerdoelen aan bod. Het is belangrijk om als leerkracht een weloverwogen beslissing te maken over op welke leerdoelen je instructie gaat geven en welke leerlingen je daarin meeneemt. Op basis van de beheersing bij de verschillende leerdoelen op de leskaart kun je inschatten welk leerdoel het meeste aandacht behoeft.

Ook kun je aan de hand van het aantal diamanten kun je leerlingen in instructiegroepen verdelen. De diamanten geven namelijk een indicatie van de voorkennis van de leerlingen op dit leerdoel. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de leerlingen met een lage of middelmatig score (1 of 2 diamanten) te selecteren voor de klassikale instructie. De leerlingen met een lage score (1 diamant) houd je hierbij specifiek in de gaten om te signaleren of zij behoefte zullen hebben aan een verlengde instructie. Leerlingen met een hoge score (3 diamanten) kunnen wellicht al aan de slag na een verkorte instructie.

Tijdens de les

In Actueel kun je controleren of leerlingen in de juiste les aan het werk zijn en wat ze recent gemaakt hebben. Hierbij kun je de activiteiten van jouw leerlingen bekijken van de afgelopen 7 dagen.

Wanneer je in Actueel ziet dat een leerling (nog) niet in de juiste les aan het werk is, kun je de leerling hierin begeleiden. Wanneer de leerlingen aan het eind van de les, het doel of bundel nog verder oefenen, worden deze resultaten ook zichtbaar via Actueel.

Op basis van het aandeel fout gemaakte opgaven binnen een doel, kun je een verlengde instructie of andere ondersteuning organiseren.

Wanneer je in deze resultaten merkt dat één of meerdere leerlingen een groot aandeel opgaven bij een doel fout maakt, of vaak een tweede poging nodig heeft, kun je hier als leerkracht op handelen. Je kunt leerlingen in zo’n geval verder helpen middels verlengde instructie. Ook het voorzien van leerlingen van concreet materiaal kan in zo’n geval waardevol zijn. Hoe groot een ‘groot aandeel’ precies is, kan afhangen van de specifieke leerling. In de verwerkingssoftware proberen we de leerling dusdanig uit te dagen dat deze één op de vier opgaven fout maakt.

Op basis van de ingevulde antwoorden van de leerlingen, kun je een foutenanalyse maken.

Wanneer je ziet dat een leerling uit verhouding veel fouten maakt binnen een bepaald leerdoel, kan het waardevol zijn om te ontdekken welke fouten de leerling maakt. De informatie die jij haalt uit een foutenanalyse, kan jou bijvoorbeeld input opleveren voor het ondersteunen van de leerling. Wanneer een leerling bijvoorbeeld veel fouten maakt bij het cijferend aftrekken, en jouw foutenanalyse toont aan dat de leerling fouten maakt bij het inwisselen, kun je dit onderdeel van deze vaardigheid extra aandacht geven.

Een foutenanalyse kan jou ook informeren over de kwaliteit van de door jou geboden instructie. Wanneer je bij het maken van een foutenanalyse bijvoorbeeld ontdekt dat de leerlingen bij de categorie ‘Woorden met uitgang ~ing’ nog fouten maken in de woorden met open en gesloten klankgroepen zou het kunnen dat deze voorwaardelijke categorie in de introductie van jouw instructie niet voldoende aandacht gekregen heeft.

Na de les

Na de les kun je dezelfde resultaten bekijken als voor en tijdens de les. Wel kunnen deze resultaten je na de les andere informatie geven, of kunnen deze resultaten na de les tot andere acties leiden.

Op basis van de bijgewerkte beheersing van de leerlingen, als indicatie van de beheersing van een leerdoel, kun je waardevolle remediëring, herhaling en verrijking bepalen.

Wanneer de beheersing van jouw leerlingen op een bepaald leerdoel na afloop van de les nog laag zijn, kun je jouw leerlingen dit leerdoel laten herhalen of remediëren. Zijn de scores laag doordat leerlingen nog maar weinig opgaven gemaakt hebben? Dan kan herhaling van het leerdoel wenselijk zijn, bijvoorbeeld in een bundel. Zijn slechts van één of enkele leerlingen de scores lager dan verwacht (bijvoorbeeld in vergelijking met andere leerlingen of eerdere leerdoelen), dan kan remediëren wenselijk zijn. Ook pre-teaching kan in zo’n geval waardevol zijn; voordat dit leerdoel nog eens aan bod komt in de methode, bereid je deze leerlingen hier extra op voor.

Wanneer een leerling na afloop van de les een hoge beheersing behaald heeft, heeft de leerling een grote mate van beheersing van het leerdoel laten zien. De leerling kan zijn beheersing verdiepen door (een volgende keer) verder te werken aan hetzelfde leerdoel. Hoe hoger de beheersing, des te uitdagender de opgaven. Daarnaast kun je ook verrijking bieden aan de leerling door hem verder te laten werken aan een opvolgend leerdoel. Bijvoorbeeld een leerdoel uit een volgend leerjaar of een leerdoel van een hoger referentieniveau. De opvolgende leerdoelen vind je rechtsonder op de doelkaart (wanneer je op het leerdoel drukt).

Op basis van het aandeel fout gemaakte opgaven binnen een doel, kun je het leren van de leerling bijsturen naar de zone van naaste ontwikkeling.

Op het tabblad Resultaten zie je na afloop van de les het aandeel fout gemaakt opgaven per doel. Dit zie je aan de groene vinkjes, rode kruisjes en oranje golfjes. In de verwerkingssoftware proberen we de leerling dusdanig uit te dagen dat deze één op de vier opgaven fout maakt. Hiermee krijgt de leerling zowel een mooie succeservaring als de nodige uitdaging. Op deze manier werkt de leerling in zijn zone van naaste ontwikkeling.

Maakt de leerling meer goed, dan zouden de opgaven mogelijk te makkelijk zijn geweest. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer leerlingen een leerdoel al volledig beheerst voor aanvang van de les. In dit geval kun je de leerling een volgende keer dat dit leerdoel aan bod komt wellicht beter aan een ander leerdoel laten werken, zoals een opvolgend leerdoel.

Maakt een leerling minder goed, dan zouden de opgaven mogelijk te moeilijk zijn geweest. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer leerlingen nog onvoldoende begrip hebben van een bepaald rekenonderwerp of niet weten hoe ze een bepaalde spellingregel toe moeten passen. In dit geval kun je de leerling een volgende keer dat dit leerdoel aan bod komt wellicht nog extra instructie bieden of voorzien van ondersteunende materialen (zoals een breukenstrook of een werkwoordenstroomschema).

Meer informatie

Naast de lesresultaten, kun je in Gynzy nog meer resultaten vinden. Wanneer je gebruik maakt van toetsen in Gynzy, levert dit ook toetsresultaten op. Voor dieper inzicht in het leren van jouw klas en leerlingen kun je bijvoorbeeld in Inzicht per vakgebied de gemiddelde vaardigheid van je groep inzien. Ook kan je hier de ontwikkeling van één of meerdere leerlingen binnen een bepaald domein (Wereld) volgen. In de leerlingkaart vind je bovendien alle resultaten van de leerling per vakgebied verzameld in verschillende overzichten: een vakprofiel en een detailoverzicht. In dit artikel lees je daarnaast nog meer over het beoordelen van leerlingen, bijvoorbeeld ten behoeve van een rapportage.

Wanneer je nog hulp nodig hebt bij het gebruiken van lesresultaten, of andere resultaten, staan de buddy’s graag voor je klaar.

Was dit een antwoord op uw vraag?