In de Werelden van Gynzy vormen de Eilanden de laag tussen Werelden (domeinen) en leerdoelen als clustering van sterk gerelateerde leerdoelen rondom eenzelfde onderwerp.

Een Eilandsessie is een sessie van 20 opgaven die worden geselecteerd uit onderliggende leerdoelen. Deze kan worden gestart wanneer een leerling in de Werelden klikt op een Eiland, of wanneer de leerling na een methodeles, ‑taak, ‑toets of bundel gebruik maakt van de suggesties die aansluitend worden gedaan en passen bij de les/bundel. Met een Eilandsessie zijn herhaling, remediëring, verrijking en combinaties van leerdoelen eenvoudig mogelijk, zonder dat je daar als leerkracht iets voor hoeft in te stellen.

Opgaven en leerdoelen in een Eilandsessie

De inhoud van een Eilandsessie wordt automatisch afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. De selectie van opgaven wordt als volgt gedaan:

  • Leerdoelen die op basis van voorwaardelijkheden niet toegankelijk zijn worden niet aangeboden;

  • Leerdoelen van het type 'werkbladdoel' worden niet aangeboden;

  • Leerdoelen uit leerjaren die ver van de leerling af staan worden niet aangeboden;

  • Leerdoelen van het type 'strategiedoel' (doelen die een specifieke rekenstrategie behandelen) worden niet aangeboden, tenzij het complete Eiland uit strategiedoelen bestaat;

  • Leerdoelen waarop de leerling een vaardigheidsscore van meer dan 90% heeft, worden met minder opgaven aangeboden;

  • Leerdoelen die gemarkeerd zijn als 'sleuteldoel' worden met meer opgaven aangeboden.

Heb je het antwoord gevonden?