Alle collecties
Adaptief leren
Vakgebieden
Spelling
Extra oefening spelling: zinnendictees en werkbladen
Extra oefening spelling: zinnendictees en werkbladen

Het uitdagen van leerlingen door het aanbieden van zinnendictees en werkbladen.

Efiël Verwegen avatar
Geschreven door Efiël Verwegen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Schrijfoefeningen op papier zorgen voor een indirecte positieve beïnvloeding van de schoolse vaardigheden. Het schrijven zorgt voor een betere letterherkenning, wat een cruciale vaardigheid is voor spelling. Het is dus van belang om te naast het typen ook te schrijven. Met de zinnendictees en werkbladen behorend bij de Wereld Extra Oefening kan op papier worden geoefend met alle spellingregels. In dit artikel lichten we toe hoe je deze schriftelijke oefeningen kunt inzetten en waar je deze kunt vinden.

Werkwijze zinnendictee

De leerlijn spelling is onderverdeeld in zeven Werelden. Een van deze Werelden heet Extra oefening. Bij deze Wereld is er bij ieder leerdoel is een zinnendictee beschikbaar. Dit zinnendictee bestaat uit vijf zinnen met daarin woorden uit verschillende spellingscategorieën passend bij het leerdoel. Zo kunnen leerlingen alles wat ze hebben geleerd door elkaar toepassen. Het dictee kan op diverse manieren worden aangeboden. Het kan worden voorgelezen vanaf het nakijkblad door de leerkracht en het dictee kan door een enkele of groep leerlingen zelfstandig worden beluisterd via een video. Het dictee kan geschreven worden op het bijbehorende printblad, maar dit kan uiteraard ook heel goed in een eigen dicteeschrift.

Op de doelkaart, die je vindt door op het leerdoel te klikken, staat in de toelichting een link naar de bordles met daarin QR-codes en audiobestanden. Deze kun je gebruiken om klassikaal vanaf het bord te werken. Op diezelfde doelkaart is het nakijkblad en een printblad met de QR-code te vinden. Deze kun je gebruiken om op te hangen in de klas of uit te delen aan leerlingen. Zo kunnen zij zelfstandig het audiobestand openen op hun eigen device en het dictee naderhand nakijken.

We raden aan het dictee na te kijken met een gekleurd potlood. Zo kun je onderscheid maken tussen het foute en verbeterde antwoord. De leerling en leerkracht kunnen zo in één oogopslag zien waar de moeilijkheden liggen voor de leerling.

Doelkaart van het leerdoel Nes.

Werkwijze werkbladen

Naast de zinnendictees zijn er werkbladen waar leerlingen schriftelijk aan leerdoelen van spelling kunnen werken. Deze werkbladen zijn nog volop in ontwikkeling. In eerste instantie zijn er werkbladen beschikbaar bij de leerdoelen van het Eiland Fiji van de Wereld Extra Oefening. De zinnendictees en werkbladen kunnen zowel gecombineerd als los van elkaar aangeboden worden, doordat op het werkblad de QR-code van het bijbehorende zinnendictee staat weergegeven.

De werkbladen zijn ontwikkeld in lijn met de Wereld Extra Oefening om leerlingen hun spellingvaardigheden te laten toepassen in nieuwe situaties. Dit betekent dat waar mogelijk verschillende spellingdoelen door elkaar aan bod komen.

Bovenaan het werkblad staat aangegeven bij welk Eiland en leerdoel het aansluit en daarnaast staat welke leerdoelen centraal staan. Elk werkblad heeft een thema en dit thema staat ook bovenaan vermeld.

Werkblad Suva A. Bovenaan staat aangegeven bij welk leerdoel dit werkblad hoort.

Het werkblad heeft gemiddeld vijf opdrachten waarbij de leerling wordt gevraagd vooral veel te schrijven. Leerlingen moeten woorden afmaken, woorden opschrijven en schema’s invullen. Daarnaast worden er ook vragen gesteld die gaan over het begrip van een doel. Deze opdrachten trachten leerlingen na te laten denken over het doel of testen de achterliggende kennis van het leerdoel.

Gecombineerde kennis- en verwerkingsvraag uit werkblad Suva A.

Onderaan elk werkblad staat een check, hier kan de leerling reflecteren op zijn eigen werk. Wat ging goed, wat was lastig, waar heeft de leerling nog hulp bij nodig? Mocht je als leerkracht de leerlingen zelf hun werk laten nakijken, dan kun je door alleen de checks te bekijken op een snelle manier inzien waar leerlingen nog meer mee willen oefenen en/of waar je leerlingen mee kan helpen.

Een van de checkvragen uit een werkblad.

De nakijkbladen zijn te vinden op de doelkaart. Deze vind je door op het leerdoel te klikken, onder het kopje ‘Extra documenten’. Als leerkracht kun je deze bladen gebruiken om het werk van de leerlingen na te kijken, maar je kunt ze ook inzetten om leerlingen zelf hun eigen werk na te laten kijken. Of misschien zelfs om leerlingen elkaars werk na te laten kijken.

Verder oefenen

Mocht een leerling nog verder willen oefenen na het zinnendictee of werkblad, kan de leerling ervoor kiezen om in Gynzy te werken aan de opgaven van het leerdoel en kan ervoor gekozen worden om een leerdoel geïsoleerd te oefenen door hem op te zoeken in de Werelden.

Minder printen

De nakijkbladen en lege dicteebladen zijn voorzien van een blaadje. Dit geeft aan dat deze bladen niet noodzakelijk geprint hoeven te worden, omdat er niet op geschreven hoeft te worden.

Tip: De nakijkbladen kunnen aan het begin van het schooljaar worden geplastificeerd. De leerlingen kunnen de nakijkbladen pakken behorende bij het gemaakte werkblad en het werkblad nakijken. Beter voor het milieu!

Was dit een antwoord op uw vraag?