Ga naar Gynzy

Zeker. Gynzy verstuurt de verwerkersovereenkomst 3.0 proactief. Heb je deze nog niet ontvangen?

Dan kun je deze opvragen via privacy@gynzy.com.

De verwerkersovereenkomst 3.0 wordt afgesloten tussen Gynzy en de bovenschoolse onderwijsinstelling. Op verzoek sturen wij een ingevulde versie toe. Wij ontvangen hiervoor graag de volgende informatie:

  • Naam van de persoon die tekenbevoegd is binnen de bovenschoolse onderwijsinstelling

  • E-mailadres waar wij de overeenkomst naartoe mogen sturen

Kijk voor meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens ook eens naar onze privacy statement.

Was dit een antwoord op uw vraag?