Wifi-eisen
Efiël Verwegen avatar
Geschreven door Efiël Verwegen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Ga je met Gynzy op devices aan de slag dan is het belangrijk dat er voldoende wifi capaciteit beschikbaar is. Wij adviseren per apparaat een internet capaciteit van minimaal 1Mbit. Met minder kan het zijn dat de applicatie trager dan wenselijk functioneert. Alles onder de 0.5 Mbit per leerling is onwerkbaar.


Doe een snelheidstest om de internetcapaciteit te testen.
Let op, dit kan per plek in de school verschillend zijn.


Het is ook belangrijk dat er voldoende accesspoints aanwezig zijn. In de meeste gevallen is het voldoende om een limiet van 50 apparaten per accesspoint aan te houden. Dit komt neer op 1 accesspoint per klas of 2 accesspoints per drie klassen.


Neem contact op met de netwerkbeheerder van de school om te kijken of het netwerk toereikend is om met Gynzy en devices aan de slag te gaan.

Was dit een antwoord op uw vraag?