Werken met de Werelden

Laat leerlingen hun eigen leerroute bepalen in de Werelden.

Maaike van den Oetelaar avatar
Geschreven door Maaike van den Oetelaar
Deze week bijgewerkt

🎬 Webinar. Bekijk ook het webinar "Stimuleer eigenaarschap met persoonlijke leerroutes" en binnen 20 minuten haal je alles uit het werken met de Werelden.

In dit artikel beschrijven we op welke manier je de Werelden in Gynzy kunt gebruiken tijdens of als aanvulling op jouw lessen. Laat leerlingen bijvoorbeeld extra werken aan specifieke leerdoelen die zij nog moeilijk vinden of laat je methode los en sluit op die manier aan bij de onderwijsbehoeften van jouw groep.

Toepassingen van Werelden

De Werelden zijn beschikbaar voor alle vakgebieden waarmee leerlingen adaptief kunnen leren: Rekenen, Spelling, Grammatica, Woordenschat, Cijfers & letters, Engels en Topografie. Er zijn verschillende manieren waarop je de Werelden van Gynzy kunt inzetten:

 • Om te remediëren.

 • Om leerlingen doelgericht te laten werken.

 • Om leerlingen op hun eigen niveau uitdaging te bieden.

 • Om leerlingen leerdoelen te laten herhalen.

 • Om leerlingen meer eigenaarschap te geven.

 • Om leerlingen op een eigen leerlijn te laten werken.

 • Om jouw lesmethode (deels) los te laten.

📝 Opmerking. Er zijn uiteraard nog veel meer situaties waarbij je de koppeling met een Wereld zou kunnen inzetten. Wil jij sparren over de rol die Werelden kunnen vervullen binnen jouw onderwijs, neem dan contact op met een buddy.

Werelden gebruiken

Om Werelden te gebruiken, dien je eerst een Wereld te koppelen aan een groep. Het is ook mogelijk om de instellingen van een eerder gekoppelde Wereld aan te passen door middel van het blauwe potloodje. Vervolgens kun je zelf bepalen op welke manier jouw leerlingen met de gekoppelde Wereld aan de slag gaan.

💡 Tip. Wanneer je met een combinatiegroep met eigen leerlijnen werkt, kun je voor ieder leerjaar apart een Wereld koppelen. Maak hiervoor aparte subgroepen aan. Zo creëer je overzicht voor jou en jouw leerlingen.

Startniveau instellen

Wanneer leerlingen voor het eerst adaptief gaan leren in Gynzy, is het goed om voor hen een startniveau in te stellen. Hiermee zorg je ervoor dat leerlingen op de juiste plek instappen in de leerlijn en voorkom je dat leerlingen onterecht aan té eenvoudige opgaven of doelen werken.

Voorwaardelijkheden

Bij het werken in de Werelden heeft het startniveau ook invloed op de voorwaardelijkheden. Deze zorgen ervoor dat leerlingen alleen aan leerdoelen kunnen werken waar zij aan toe zijn. Wanneer een leerdoel beheerst wordt, komen de opvolgende leerdoelen beschikbaar. Zo ontstaat er een individuele leerroute die de leerling zou kunnen volgen. Het instellen van het startniveau zorgt ervoor dat de juiste leerdoelen voor een leerling beschikbaar zijn.

💡 Tip. Wil je een specifiek leerdoel aanbieden, maar is deze voor de leerlingen nog geblokkeerd door de voorwaardelijkheden? Je kunt deze uitschakelen voor een specifiek leerdoel of voor een gekoppelde Wereld.

Opbouw van de Werelden

Elk vakgebied bestaat uit een volledige leerlijn, waarbij steeds dezelfde opbouw en structuur gevolgd wordt. Wanneer je als leerkracht of leerling de Werelden van een specifiek vakgebied opent, herken je altijd deze structuur:

 • Werelden: De verschillende onderdelen (domeinen) binnen een vakgebied. Deze herken je aan het unieke icoon.

 • Eilanden: De verschillende onderwerpen (subdomeinen) binnen een domein. Deze herken je aan het unieke icoon.

 • Leerdoelen binnen een subdomein. Deze herken je aan een eigen letter en korte naam. Ook wordt hierbij het referentieniveau getoond en of het een sleuteldoel of werkbladdoel is (alleen bij rekenen).

 • Opgaven van verschillende moeilijkheidsgraden binnen een leerdoel.

Focus aanbrengen

Om het navigeren en het maken van keuzes voor leerlingen makkelijker te maken, kun je op verschillende manieren focus aanbrengen in de Werelden. Als leerkracht kun je Werelden of Eilanden dicht zetten als je niet wilt dat leerlingen hierin werken. Zet hiervoor het schuifje onder de Wereld of het Eiland uit. Jij kan de leerdoelen die hieronder vallen nog steeds bekijken, maar leerlingen zullen hun toegang verliezen. Zo houd jij als leerkracht de regie.

Daarnaast kunnen zowel leerlingen als leerkrachten de weergave binnen de Werelden aanpassen. Hierdoor blijven alleen de relevante Werelden, Eilanden en leerdoelen zichtbaar. Klik hiervoor rechts bovenin het scherm op de drie puntjes en zet het schuifje “Toon alle leerdoelen” uit. Je ziet nu alleen Werelden, Eilanden en leerdoelen uit de huidige en aangrenzende leerjaren.

💬 Voorbeeld. Je hebt voor jouw leerlingen van groep 5 de Werelden gekoppeld. Je ziet dan de Werelden, Eilanden en leerdoelen voor de leerjaren 4, 5 en 6.

Leerlingen aansturen

In de Werelden kunnen leerlingen aan alle leerdoelen werken waar zij toegang tot hebben. Er zijn verschillende manieren om hen aan te sturen, zodat zij aan relevante en passende leerdoelen werken. Zo zijn er kant-en-klare doelenboekjes per leerjaar of doelenbladen passend bij de lesmethode die jullie volgen in de klas. Zo kunnen leerlingen hun eigen voortgang bijhouden en bevorder je hun eigenaarschap. Gebruik bijvoorbeeld de visuele leerlijnen van elk vakgebied of de informatie op de doelkaart om een snel overzicht te krijgen van de leerdoelen waar je jouw leerlingen naartoe wilt sturen. En als ze een leerdoel al beheersen, zie je hier ook meteen welk leerdoel erop volgt in de leerlijn. Zo blijven ze zich steeds verder ontwikkelen.

📝 Opmerking. De voorwaardelijkheden zorgen ervoor dat leerlingen niet in leerdoelen kunnen werken waar zij nog niet klaar voor zijn.

Doelkaart

Alle relevante informatie rondom een leerdoel, is gebundeld op de doelkaart. Je opent de doelkaart door op het desbetreffende doel te klikken in de Werelden. Bovenaan de doelkaart vind je een korte uitleg over de inhoud van het leerdoel, vaak ook met een voorbeeld, strategie of regel. Bij spelling is hier ook de betreffende categoriekaart toegevoegd. Eventuele benodigde fysieke materialen en/of werkbladen worden hier getoond en kun je ook direct afdrukken.

Voor elk leerdoel is het mogelijk om willekeurige voorbeeldopgaven te bekijken, zodat jij als leerkracht een beter beeld krijgt van het leerdoel. Aangezien deze opgaven van een willekeurig niveau zijn, zijn ze minder geschikt om klassikaal te bespreken dan onze instructielessen. Onderaan de doelkaart vind je een overzicht van leerdoelen die voorwaardelijk of opvolgend zijn aan het huidige leerdoel. Hierdoor weet je meteen waar dit doel zich bevindt in de leerlijn en kun je jouw leerlingen gericht aan het werk zetten.

💡 Tip. Wil je met jouw leerlingen klassikaal opgaven doornemen en bespreken? Gebruik dan het onderdeel ‘Inoefening’ uit de instructielessen of bordlessen.

Daarnaast vind je op de doelkaart een overzicht van de kenmerken van het leerdoel, zoals het leerjaar waarin dit leerdoel zich bevindt in de leerlijn van Gynzy. Aangezien de leerdoelen gebaseerd zijn op de kerndoelen en het referentiekader van het SLO, wordt bij elk leerdoel ook een referentieniveau getoond. Naast fundamentele leerdoelen (1F) en streefdoelen (2F/1S), vind je binnen Gynzy ook plusdoelen (3F/1X) die buiten de reguliere leerlijn van lesmethodes vallen.

Als laatste zijn er voor rekenen nog een aantal andere mogelijke kenmerken:

 • Sleuteldoelen zijn leerdoelen waar vrijwel iedere leerling langskomt tijdens de basisschooltijd, ongeacht de methode of leerlijn die gevolgd wordt.

 • Strategiedoelen zijn leerdoelen die gebruik maken van één specifieke rekenstrategie.

 • Werkbladdoelen zijn leerdoelen die niet digitaal aangeboden worden, maar waarvoor aparte werkbladen op papier ontwikkeld zijn.

Instructie geven

Voor veel leerdoelen zijn kant-en-klare instructielessen beschikbaar. Alle instructielessen volgen het Expliciete Directe Instructie (EDI-)model en kun je inzetten zoals jij dat wilt. Al deze lessen zijn daarnaast volledig bewerkbaar, zodat ze altijd aansluiten bij jouw klas en les. Haal bijvoorbeeld de voorkennis van jouw leerlingen op met een activiteit in de klas of geef een korte doelgerichte instructie aan een individuele leerling tijdens een herhalingsles. De instructieles is direct te openen vanuit de doelkaart van een leerdoel, onder het tabblad 'Instructie', maar is ook terug te vinden in de bibliotheek.

Resultaten van Werelden

Wanneer je in op een Eiland klikt, krijg je met behulp van de groene balkjes een overzicht hoeveel van jouw leerlingen in de (actieve) groep de onderliggende leerdoelen beheersen. Klik je door naar een leerdoel, zie je meer informatie over de beheersing op het desbetreffende leerdoel. Op het tabblad ‘Resultaten’ vind je de resultaten van alle leerlingen uit jouw groep terug en zie je ook hun mate van beheersing in meer detail.

Gebruik de pagina ‘Actueel’, bereikbaar via het oogje in de menubalk, om de resultaten van leerlingen per dag te bekijken. Of gebruik het groepsinzicht om in één oogopslag te zien hoe jouw groep ervoor staat per vakgebied, domein, subdomein of leerdoel.

Eilanden met leerdoelen

Werelden voor leerlingen

Leerlingen kunnen inloggen met hun eigen inloggegevens. Vervolgens zien zij in het tabblad 'Werkboek' de Werelden staan die aan hun groepen gekoppeld zijn. De Werelden zijn te herkennen aan een ronde omkadering in de kleur van het desbetreffende vakgebied. Werelden, Eilanden en leerdoelen waar leerlingen niet aan kunnen werken, zijn grijs gekleurd.

Een sessie starten en beëindigen

Binnen de Werelden kunnen leerlingen twee soorten sessies starten:

 • Doelsessie met 12 opgaven uit 1 specifiek leerdoel. Deze wordt gestart door op de letter van het leerdoel te klikken.

 • Eilandsessie met 20 opgaven uit meerdere leerdoelen binnen het Eiland. Deze wordt gestart door op het Eilandicoon bovenaan de lijst met leerdoelen te klikken.

Een sessie start altijd met het leerdoelenoverzicht, zodat de leerling kan zien wat er in de sessie aangeboden wordt. Aan het einde van de sessie ziet de leerling hoe deze het gedaan heeft aan de hand van sterren en kronen. De leerling kan een sessie voortijdig beëindigen door op het kruisje rechtsboven te drukken. Er worden dan geen sterren en kronen getoond.

Was dit een antwoord op uw vraag?